לשים זום על הלקוחות שלכם בלה בלה הסבר הסבר וביטחון

הגנה

הגנה מרבית על העסק שלך

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים מול בלה בלה הסבר בלה בלה

שירות אישי

שירות אישי מקצועי ואמין

הבעיה

זום על הלקוחות ומעקב אחרי הפעולות שלהם הסבר הסבר מדיע מידע בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

זום על הלקוחות ומעקב אחרי הפעולות שלהם הסבר הסבר מדיע מידע בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

זום על הלקוחות ומעקב אחרי הפעולות שלהם הסבר הסבר מדיע מידע בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

זום על הלקוחות ומעקב אחרי הפעולות שלהם הסבר הסבר מדיע מידע בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

הקלטה רציפה של כל פעולות המסך של המשתמשים בשביל לנהל סיכונים ולאבטח את המידע בלה בלה מידע מידע בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

הקלטה רציפה של כל פעולות המסך של המשתמשים בשביל לנהל סיכונים ולאבטח את המידע בלה בלה מידע מידע בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

הפתרון

זום על הלקוחות ומעקב אחרי הפעולות שלהם הסבר הסבר מדיע מידע בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

זום על הלקוחות ומעקב אחרי הפעולות שלהם הסבר הסבר מדיע מידע בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

זום על הלקוחות ומעקב אחרי הפעולות שלהם הסבר הסבר מדיע מידע בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

זום על הלקוחות ומעקב אחרי הפעולות שלהם הסבר הסבר מדיע מידע בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

הקלטה רציפה של כל פעולות המסך של המשתמשים בשביל לנהל סיכונים ולאבטח את המידע בלה בלה מידע מידע בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

הקלטה רציפה של כל פעולות המסך של המשתמשים בשביל לנהל סיכונים ולאבטח את המידע בלה בלה מידע מידע בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה הסבר הסבר הסבר הסבר

למה הלקוחות שלנו אוהבים אותנו

כיצד זה פעול ?

צפיה בהקלטות

זום על הלקוחות

הטמעה

הטמעה במערכת שלכם

התקנה

מורידים את הקוד

דמו של המערכת שלנו

סוגי מוצרים

ללא הגבלת משתמשים

1000$

עד 300 משתמשים בים

300$

עד 200 משתמשים בים

200$

עד 100 משתמשים בים

100$

שאלות ותשובות