Cybria Landing Page

הסבר מה החברה עושה

                                                                             –    אבטחת מידע במערכות מבוססות וואב

                                                                             –    הקלטת וואב

                                                                             –    שמירה על פרטיות

                                                                              –    וכו..

הלקוחות שלנו

כלל ביטוח –

רשות המיסים –

ממשלת ברזיל –

לשכת קבלת התפילות של הקב”ה     –

פירוט עובדים

                                                                              – רפאל מנכל

                                                                              – יואב ראש פיתוח

                                                                              – עודד בחור חיובי בסך הכל

                                                                              – רועי אף אחד לא באמת יודע מה הוא עובד

סרטון הסבר על החברה